هفته هنر تیر ۱۳۹۷ |  Teer Art Week 2019

 

هفته‌ی هنر تیر برنامه‌ی یک هفته‌ای در برگیرنده‌ی رویدادهایی در زمینه‌ی هنرهای تجسمی است که نخستین دوره‌ی آن از ۱۴ تا ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۷ در تهران برگزار می‌شود. این رخداد با گرد هم آوردن گالری‌های شرکت‌کننده، مراکز فرهنگی و اجتماع هنرمندان ایرانی در پی فراهم آوردن فرصت‌هایی برای ایجاد گفت‌وگویی بیشتر و برقراری پیوند میان هنر و زندگی روزمره‌ است. برنامه‌ی هفته‌ی هنر تیر در سرتاسر شهر جریان خواهد داشت و هدف آن تحقق مجالی برای رویایی هنر و شهروندان در رابطه‌ای با نهایت اثرگذاری و اثر پذیری است.

بازدید کنندگان هفته‌ی هنر تیر می‌توانند از برنامه‌ای جامع شامل برگزاری نمایشگاه‌ها در فضای گالری‌ها، نمایش آثار هنری کیوریت شده در فضاهای غیرنمایشگاهی و نشست‌های متنوع جمعی و رسانه‌ای در محل برگزاری رویدادها در سطح شهر بهره ببرند.

تحقق این برنامه در گروی همکاری گروه گسترده‌ای از گالری‌ها، فضاهای اختصاص یافته به رویدادهای هنری، رزیدنسی‌ها، ناشران و همچنین هنرمندان و کیوریتورها می‌باشد.