احسان تحویلیان

بیوگرافی

Iran | Esfahan | 1981
Visual Artist
01- 2010.03 MEMORY OF OBJECTS – Solo Photo Exhibition – Apadana Gallery – Esfahan
02- 2010.10 DAHLIZ – Group Photo Exhibition – Apadana Gallery – Esfahan
03- 2011.08 WITHOUT BORDER – Group Multimedia Exhibition – Matn Gallery – Esfahan
04- 2011.10 LIGHTER – Solo Photo Exhibition – Apadana Gallery – Esfahan
05- 2012.03 Apadana Gallery Art Expo – Esfahan
06- 2012.05 4GHAH – Group Paint & Photo Exhibition – Esfahan
07- 2012.09 Raftar-e-Tarahane – Group Multimedia Exhibition – Takesh Gallery – Esfahan
08- 2012.07 TRAUMA – Curator Group Photo Exhibition – Apadana Gallery – Esfahan
09- 2012.10 CONVERTOR – Group Mixmedia Exhibition – Apadana Gallery – Esfahan
10- 2013.07 PORTRAIT & SELFPORTRAIT – Curator of Group Photo Exhibition – Apadana Gallery – Esfahan
11- 2014.07 EHHE Soundart – Curator 0f Group Soundart Exhibition – Apadana Gallery – Esfahan
12- 2014.11 JUDGMENT – Group Photo Exhibition – Apadana Gallery – Esfahan
13- 2014.11 EHHE Soundart – Curator 0f Group Soundart Exhibition – Elaheh Gallery – Tehran
14- 2015.03 EHHE Soundart – Curator 0f Group Soundart Exhibition – Afdesta Gallery – Shiraz
15- 2015.04 Merci Poesi International Festival – Sweden
16- 2015.10 Mr.Alef – Solo Mixmedia Exhibition – Apadana Gallery – Esfahan
17- 2016.07 2th Iran Contemporary art – Peace on Paper – Niavaran Cultural Cernter – Tehran

Instagram: https://www.instagram.com/ehsantahvilian
Telegram: https://www.telegram.me/ehsantahvilian
E-Mail: tahvilian.ehsan@gmail.com

حراجی‌های شرکت‌کرده احسان تحویلیان

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading

آرت‌فرهای شرکت‌کرده احسان تحویلیان

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading
نمایش بیشتر

آثار احسان تحویلیان

در حال بارگذاری تصاویر loading
اثر مرتبط یافت نشد.
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد