منصوره باغگرایی

Mansoureh Baghgaraei

ویرایش اطلاعات

منصوره باغگرایی

بیوگرافی

منصوره باغگرایی
متولد بهمن 1359
m.baghgaraee@gmail.com


تحصیلات:
1382 فوق دیپلم صنایع دستی
1386 کارت شناسایی صنای عدستی
1390 عضو انجمن سرامیک ایران
1393 عضو انجمن مجسمه سازان ایران

Mansooreh Baghgaraei

Education:
AA in handicrafts

E-mail:m.baghgaraee@gmail.com

Exhibitions:
Abroad:

2014-Buckham Gallery-USA
2014-10thbiennaleMINO–JAPAN–acceptanceinthefirststepofjudgment.
2013-8thBiennaleofceramicsKapfenberg–Austria
2012-Groupexhibitionceramics–Romania
Iran:
2014-5thcontemporaryartannualpersbook–Tehran–Iran-ellahegallery
2016-ADAcademyGroupExhibition-contemporaryartmuseum-Isfahan
2016-6thPersbookAnnualExhibition-NiavaranCulturalCenter
2015-Breakable,GroupExhibition-NiavaranCulturalCenter
2014--Sculptorsocietyexhibition–Tehran-Iran
2013-Sculptorsocietyexhibition–Tehran-Iran
2013-4thcontemporaryartannualpersbook–Tehran-Iran
2012-5thFajrinternationalfestivalofvisualarts-Tehran-Iran
2012-Groupexhibition-Artistsgallery-Tehran–Iran
2011-Groupexhibition-IranCeramicHouse–Tehran-Iran
2011-10thbiennialofIranianceramicandpottery–Tehran-Iran
2011-4thFajrinternationalfestivalofvisualarts-Tehran-Iran
2011-SoloexhibitionofMansoorehBaghgaraeiceramics-Ashianemehrgallery-Tehran–Iran
2011-Groupexhibitionofceramicartworks-Jahaddaneshgahi-Karaj-Iran
2011-Groupexhibitionofceramicartworks-Kosargallery–Karaj–Iran
2009-BandarAbbashandicraftsexhibition-BandarAbbas-Iran
2006-Karajhandicraftsexhibition-Karaj-Iran

حراجی‌های شرکت‌کرده منصوره باغگرایی

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading

آرت‌فرهای شرکت‌کرده منصوره باغگرایی

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading
نمایش بیشتر

آثار منصوره باغگرایی

در حال بارگذاری تصاویر loading
اثر مرتبط یافت نشد.
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد