حمیده نوبهاری

بیوگرافی

 

متولد: ١٣۵٩
تحصیالت: لیسانس مدیریت بازرگانی
 

تحصیالت هنری:
- گذراندن سه دوره (مقدماتی، متوسطه، پیشرفته) نقاشی کاربردی در مجتمع فنی تھران، سال ٩۴-٩٣
- گذراندن دو دوره (مقدماتی و پیشرفته) تربیت مربی ھنر کودک در آموزشگاه سرزمین باران، سال ٩۶-٩۵
 

فعالیتهای هنری:
- شرکت در نمایشگاه گروھی، گالری مینا، بھمن ٩۵
- شرکت در نمایشگاه گروھی خط سبز٢ ،گالری نقش جھان، بھمن ٩۵
- شرکت در نمایشگاه گروھی رنگ سروده ھا، گالری مینا، اسفند ٩۵
- شرکت در نمایشگاه گروھی یلدا و سال نو میالدی، تاالروحدت نگارخانه ھنر ایران، دی ٩۶
- شرکت در نمایشگاه گروھی یک در یک، گالری احسان، دی ٩۶
- شرکت در نمایشگاه گروھی امید، گالری زرنا، بھمن ٩۶
- شرکت در نمایشگاه گروھی نقاشی و آثار حجمی حقیقت، خانه عکاسان جوان، بھمن ٩۶
- شرکت در نمایشگاه گروھی نقاشی و آثار حجمی وھم، گالری زرنا، بھمن ٩۶
- شرکت در نمایشگاه گروھی نقاشی سروده ھای ذھن، گالری ژینوس، اسفند ٩۶
- شرکت در نمایشگاه گروھی خط سبز٣ ،گالری نقش جھان، اسفند ٩۶
 

مهارتها:
- افزارھای نرم بر تسلط word, excel, power point, outlook, photo shop, auto cad
- تسلط بر زبان ھای انگلیسی و فرانسه 

آرت‌فرهای شرکت‌کرده حمیده نوبهاری

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading
نمایش بیشتر

حراجی‌های شرکت‌کرده حمیده نوبهاری

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading
نمایش بیشتر

آثار حمیده نوبهاری

در حال بارگذاری تصاویر loading
اثر مرتبط یافت نشد.
loading
نمایش بیشتر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد