نمایشگاه نقاشی‌های یعقوب امدادیان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ تا جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵

بیانیه

در نقاشی یعقوب امدادیان با صراحت فرم، رنگ و وسعت فضا روبرو می‌شویم. امـدادیـان اساسا یک منظـره نگار است. اما نه در معنای متعارف آن، او طبیعت را دوست دارد، ولی صـور و ابعاد آن را در هندسـه ی خاص خود تعریف میکند. منشا رویکرد او به طبیـعت را شاید بتوان به تجربه های دیداری سالهای کودکی در چشم اندازهای اطراف تبریز دانست. جاییکه خود را ناگهان زیر آسمان روشن و پهناور و در برابر کشتزارهای گسترده تا افق می یافت.
شاید هم علاقه‌ی او به افقهای رفیع از چنین تجـربه هایی ناشی شده باشد. به هر حـال مسئله فضای باز دل مشغولی همیشگی اوست. چه در منظره هایی که از کشتزار ها یا بیابان ها کشیده است و چه در ترکیب بندیهای نیمه انتزاعی که در آنها به نشانه هایی از زمیـن و آسمان بسنده کرده است. امـدادیـان با تسلط بر وسایل تصـویری و امکانات بیانی آنها به خوبی می تواند نگرش خود به طبیعت ایران را به ما به قبولاند.
رویین پاکباز

Yaghoub Emdadian Painting Exhibition

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه نقاشی‌های یعقوب امدادیان

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد