منظر احتمالی

نمایشگاه انفرادی طراحی

جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸ تا چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

بیانیه

وقوع منظر احتمالی در چه زمانی است؟ آیا منظر احتمالی نیاز به تدقیق زمانی دارد. ساختار مکانی در حیطه تمامی پدیده های " فضایی زمانی" قرار میگیرد، اما مکان منظر نمی تواند منفرد شناخته شود چرا که منظر جمع پارینه های مکانی است و به طریق اولی منظر احتمالی جمع تمامی مکانهاست و برهم زننده زمان. منظر احتمالی از وقوع در زمان دیگر خبر میدهد که ترکیبی از بریده زمان هاست. پاره ای در گذشته، پاره ای در آینده. به دلیل پایبند نبودن به زمان می تواند خالی و پر، یا تاریک  و روشن را کنار هم قرار دهد. یعنی جهان کاگنتیو که تابعی از یک شیوه استدلال غیر کرونولوژیک باشد. با این شکل استدلال عناصر برای تشکیل یک وضعیت شاید نافرجام در مرحله تعلیق قرار میگیرند که تنها مبین پروسه شکل گیری  یک خاستگاه مبهم می شوند. جهان روایی که در مرحله آفرینش یا فروپاشی مرحله دیگر قرار دارد و سکون آبسترکت را با خود همراه ندارد، اما دارای لایه های ناشناس شبیه پارینه های جهانی است که می شناسیم. بخش هایی از یک دستگاه استدلال که به مرحله ناپایداری و عدم قطعیت در حال ورود هستند، یعنی جهان منظر احتمالی در گذشته و حال.

هنرمندان نمایشگاه

آثار منظر احتمالی

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد