باغ و داغ

نمایشگاه انفرادی نقاشی

جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸ تا چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

بیانیه

باغ و داغ کهن الگوی دوگانه گرایی ( دوئلیسم) ویژگی چشمگیر و هوشمندانه ی آفریده های صمد تواناست. درختان و پیکره هایی از ایران باستان تا ستیز سنت و مدرنیته ای که تا به گرد گردنمان پیچید، عصایمان را ماری ساخته برای فریفتن حوایی گرفتار در جنگی سرد. جنگی که بال هایش چون شاهینی تیزپرواز در ساختار و معنا گسترانده شده و همنشینی حجم نمایی های وارداتی در کنار رنگ ها و بافت های تخت و میهنی، تاش های بزرگ و جسورانه، طراحی های حساب شده و آرام، رنگ های خاکستری با رنگ هایی زنده و پویا نشانه های آن هستند . نگاه پرنده به همراه زاویه دید کرانه ای هم ژرفنمایی نگارگری را گوشزد می کند هم آموزش های فرهنگستانی را که دستاورد فرنگ هستند و فرنگی مآبی. از این رو سرشتی آقع گرایانه را می توانیم در آفریده های صمد توانا به تماشا بنشینیم تا سیلی نقد این واقع گرایی جای خود را به نسیه ی عاطفه گرایی ( رومانتیکی ) دهد و زردی رخساره مسطری شود برای این چکامه ی زنده یاد حسین منزوی : دوران شکوه باغ از خاطرمان رفته است   امروز که صف در صف خشکیده وبی باریم تسلط حرفه ای بر درک فضاهای گسترده و پیچیده در جهان معماری، نقاش را چنان در چینش سازمایه های ناهمگون کارکشته ساخته است که خط و رنگ، بافت و فرم ، سطح و حجم، در یک همسرایی ویژه آهنگی چشم نواز می آفرینند و در یک آن، دلربایی شان هوش از سر برده، تیغ های آهیخته در پس معنای آثار را از یادمان می برند. رمزگان اعداد با افسونگری بر چهار و سه پافشاری می کنند تا چهار آخشیج ( آب، باد، خاک، آتش) را که بنیان زمین و زندگی هستند را یادآور گردند. عدد سه نماردی به جمع شدن و گردآمدن مایی دارد به پهنای اندیشه ها تا بر بستر جامعه و فرهنگ دالی برای همه ی مدلول هایمان شود . به راستی صمد توانا نقاشی واقع گراست نه رومانتیکی عاطفه گرا. زیرا بیش از آن که دچار جهان بینی کور و شعارزردگی بی معنای فرازمانی گردد، زیستنش را در زرگری نقاشی به زراندوزی اندیشه ها می سپارد تا یقین کنی که در فرانسوی این جهاز شکسته سکان نیز  آنچه می شنوی ساز (( کج کوک )) سکوت است.                                                                           عیسا چولاندیم - مرداد 1398 

هنرمندان نمایشگاه

آثار باغ و داغ

در حال بارگذاری تصاویر loading
اثر مرتبط یافت نشد.
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد