;

دیالکتیک پوسیدگی

نمایشگاه انفرادی

جمعه ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ تا جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱

هنرمندان نمایشگاه

بیانیه

فجایع و وقایع بی فرجام باقیمانده از تاریخی نه چندان دور...

نخاله ها و سنگهای شکسته عمارتهایی که آباد بودند...

سنگ قبرهای شکسته و فرسوده، نیستیِ در نیستی...

سرنوشت انسانها و فراموشی و هر بار شروع از صفر، بی هیچ خاطره ای از گذشته؛ بی هیچ دورنمایی از آینده...

و تاریخی که سنگها در دل خود دارند و شکل اولیه سنگها که قابل تشخیص نیست...

بازیابی عمق فجایعی که جزییات و دقت روایت تاریخی آنها پیوسته است..‌

فرسایش سنگها و فرسایش وقایع...

بازیابی عقیمی از انچه که بوده...

شاید...

مریم فرزادیان

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
اثر مرتبط یافت نشد.
loading

نمای چیدمان

در حال بارگذاری تصاویر loading
تصویر چیدمان مرتبط یافت نشد.
loading

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد