;

آشفتگی

نمایشگاه انفرادی

جمعه ۲۶ آبان ۱۴۰۲ تا دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲

هنرمندان نمایشگاه

بیانیه

نقاشیهای امیرحسین عالی فارغ از هرگونه پیچیدگی موضوعی، در تلاش برای نمایش کیفیتی است که از مجرای مدرنیسمی تجربهگرا عبور کرده تا با جستوجو در میان تجربههای از پیش اندیشیده شده بتواند تصویری نو بسازد. او در قلمروی سطوح رنگی بیپروا رفتار میکند و طراحی را همواره مولفهای جداناپذیر در کارهایش میداند. به واقع او در کاربست رنگ همانقدر جسور است که در بهکارگیری کیفیت متفاوت خطها تواناییاش را نشان میدهد. فضای رنگی آثار او اغلب تنوعی پرهیجان را تجربه میکند و گاهی آشفتگی به بار میآورد؛ اما نقاش از این آشفتگی و تشویش تصویری وام میگیرد تا موضوع همیشگی آثارش یعنی "انسان عصر امروز" را بار دیگر بازخوانی کند. او برای بیانگری و اکسپرسیو نشان دادن تصاویرش عناصر بصری را آگاهانه دفرمه میکند و آنها را از ریخت میاندازد. به این ترتیب چنین اغراقنمایی در فرم هرگونه ارزشگذاری در بیان موضوع را دچار لکنت کرده و گاهی ساحت بصری آثارش را به موقعیتی آیرونیک مبدل میسازد.

 

امیرحسین عالی میکوشد دغدغههای شخصیاش را با سپردن به جسمیت رنگ و فشردگی خطوط در هم بیامیزد و پردههای چندلایهی تصاویرش را با روایتی چندگانه و پوشیده از خواستها و دریغها همراه کند. او همچون یک کاشف به سراغ ابزار و مواد کارش میرود تا با تکیه بر آموزههای نظری به جهان ناشناخته و نامتناهی تصویر گام بگذارد و از این منظر در ادراک هستی پیرامون خویش عملگرا و فعال باشد
مهرنوش علی‌مددی

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
۱۳۹۹ | امیرحسین عالی
۱۳۹۹ | امیرحسین عالی
۱۳۹۹ | امیرحسین عالی
۱۳۹۹ | امیرحسین عالی
۱۳۹۹ | امیرحسین عالی
loading

نمای چیدمان

در حال بارگذاری تصاویر loading
تصویر چیدمان مرتبط یافت نشد.
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد