انتظام درون

نمایشگاه انفرادی نقاشی

جمعه ۲ مهر ۱۳۹۵ تا پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۹۵

هنرمندان نمایشگاه

بیانیه

انتظام درون
آثار من نتیجه یک دیدگاه نظری نسبت به دنیا و هستی است که بر اساس آن چنین شکلی از هنرم را  ارائه داده و در این راستا به سمت یگانگی حسی خوبی با اشیاء پیرامونم رفته ام . من ابتدا از دنیای پیرامونم شروع میکنم و به هر شی حمله ور می شوم و در صدد همسویی درونی خود با شی مورد نظر در می آیم یعنی به سمت یگانگی حسی با آن شی فرضی هستم و اثرم در یک تعادل دو طرفه به سمت تحقق پیش میرود یعنی یک رابطه دوسویه بین احساس و ذهن من با آنچه که در روی سطح دو بعدی بوم اتفاق می افتد، بنابراین من چیزی را از پیش تحمیل بوم خود نمیکنم بلکه اجازه میدهم بخش عمده ای از خلق کار بصورت خودبخودی صورت بگیرد ،بنابراین آنچه که در سطح بوم تحقق پیدا میکند نه دقیقاً آن چیزی است که در ذهن من شکل گرفته اما به نوعی در نسبت با آن است.
شیرین معیا
مهر 1395


Shirin Moayya  Unititled  100 × 80 cm  2016

 

Inward organized
My artworks are as a result of an special view point against the world & its whole existence & on the basis of that, I have created such an artworks to express my feeling of unity & correlation with the objects around me.
From the beginning I’ve had a look at my surroundings in order to attack the objects & to express my inner feeling toward them & finally to reach a unity with the sample object.
Then my artworks goes through a bilateral symmetry. It means that a bilateral relationship will happen between my minds & feelings & what happens on the surface of a two dimensional canvas. So I will not enforce any thing on my canvas beforehand, but I will let the most part of my art creation happen inspirationally.
Therefore what will be shown on the canvas is not exactly what that happens in my mind but at the same time it is not irrelevant that much.
Shirin Moayya
September 201

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
اثر مرتبط یافت نشد.
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد