;

بی‌مرزی

نمایشگاه گروهی نقاشی،

جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ تا جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶

بیانیه

بـی مـرزی

هنر انتزاع ورای مرزهای حقیقت عینی شکل می گیرد، نقشی دگرگونه از ربط های بی ربط زندگی از صافی نگاه هنرمند. چون تـماشای ابرهایی که چون رویایی بی شکل، می توان اشکال آشنایی را در آن جست، فارغ از اینکه این ابرها در پس خود بارانی را نهان دارند. هنر انتزاع گویشی است درونی و نگاهی شخصی که تنها درقالب فضا و رنگ و فرم نقش می شود، جدا از بایدها و نبایدها، رهـا از حدود و رسالت های بیانی و بصری. هنرمند در حیطه انتزاع با تـمسک به تعلقات حسی، خاطرات و نیاز های عاطفی، به بازگو کردن خود می نشیند، به دور از دغدغه کشف و شهود مخاطب، از درون خویش هویتی تازه می بخشد به جهان بـرون. و در این میان مخاطب، با این ترجمان درونی هنرمند از منظر خویش همسو می شود، چون درک شعری به زبان بیگانه که فهم آن نه تنها با درک معنی کلمات که با حس و لـمس آوای بیان آن شعر نیز میسر است. کمتر از شش دهه است که هنر معاصر ایران حضور انتزاع را تـجربه می کند و آنرا در قالبی بومی با رنگها و فرمهایی آشنا، به یکی از معرف های هنری خود بدل ساخته است. در ”بی مـرزی” به تـماشای بازتابی نقش شده از گویش درون چندی از هنرمندان نام آشنا در حیطه انتزاع خواهیم نشست. | پـرهام دیده ور


گشایش: جمعه ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۶ / ساعت ۱۷ تا ۲۱
نمایشگاه تا جمعه ۲ تیر ماه ۱۳۹۶ ادامه دارد. / ساعت بازدید: ۱۶ تا ۲۰
گالری روزهای شنبه تعطیل است.
خواهشمندیم از آوردن اطفال زیر ۱۰ سال خودداری فرمایید.

 

Borderlessness

Abstract art forms itself in frontiers beyond the borders of the objective truth, a pattern unlike irrelevant relevance of life, through the filters of the eyes of the artist. Something like watching clouds, as an amorphous dream, where shapes of familiarity are observed, neglecting the fact that the clouds bear rain within. Abstract art is an inner dialect, a personal view, that appears only in the form of space, color and shape; away from dos and don’ts, free from barriers and verbal and visual prophecies. In the abstract domain, the artist defines himself by resorting to his needs, memories and emotional attachments, free from the intuition requirements of the audience, creating a new external realm from the inner self. Here the viewer extends himself, in the direction of the artist’s interpretation; just like comprehending a poem in a foreign language, and that understanding is not only possible by words but by feeling and sensing the sounds of the words. Abstract art has been part of Iranian art for some sixty years and using native colors and familiar forms, it has turned into an exclusive patent. “Borderlessness” invites you to see the reflecting visual inner dialect of several well-known Iranian abstract artists. | Parham Didehvar


Opening: Friday, June 9th, 2017 / 5-9 pm
Exhibition will be continued up to June 23rd, 2017. / Visiting Hrs: 4-8 pm.  
Gallery is closed on Saturdays.
We kindly ask you not to be accompanied by children under 10 years old.

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
اثر مرتبط یافت نشد.
loading

نمای چیدمان

در حال بارگذاری تصاویر loading
تصویر چیدمان مرتبط یافت نشد.
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading

نمایشگاه‌های نزدیک

در حال بارگذاری تصاویر loading
نمایشگاه جاری نزدیک یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد