سلف پرتره

نمایشگاه گروهی نقاشی، حجم

پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ تا سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷

بیانیه


جهانی که از خانواده و خانه شروع می شود و با گذر عمر گسترش می یابد و 
اتفاقات و حوادث و برخوردها و رفتارهای اجتماعی این جهان از ما انسان هایی 
می سازد با رنگ ها و جنسیت های متفاوت، تا جایی که خود واقعی مان را هم 
خودمان نمی توانیم کامل بشناسیم.
ما انسانها هرگز ندانستیم در مقابل این حجم از داده ها و اتفاقات خوشایند و 
ناخوشایند چه برخوردی صحیح و چه برخوردی نادرست است و در راستای آن با خود 
اصلی مان و دنیای درونمان چگونه کنار بیاییم. با رویاها و کابوس ها و 
آرزوهای مان که خود واقعی مان است و در اصل پرتره و صورت حقیقی مان.
این اندیشه ما را بر آن داشته مجموعه ای از آثار هنرمندان نقاش را جمع 
آوریم با عنوان«سلف پرتره».
«سلف پرتره» به معنای واقعی و درونی که همراه با من بیرونی است و تصویر 
متفاوتی از خویشتن خویش که تنها خود ما قادر به درکش هستیم.
با کمی تامل شما نیز به فکر فرو می روید و این من واقعی را از هزار توی 
رویاها و کابوس هایتان بیرون می کشید و با قلمی متفاوت و دیدی متفاوت تر به 
پرتره خود، به تصویر می کشید.
پس در این راه با ما همراه باشید و خلق کنید سلف پرتره خود را.....

 

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
اثر مرتبط یافت نشد.
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد