;

چند روزی در میان

نمایشگاه گروهی عکس،

جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ تا جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸
این نمایشگاه تمدید شده است.

هنرمندان نمایشگاه

بیانیه

نگاهش چون پنجرهاى که رو به باغ گشوده میشود، به زندگى پیوند خورد. وقتی آمد باغ تابستانه بود. وقتى بود، چون عارفى که هنرمندانه رویدادهاى ساده را تعبیر میکند, به روایتی بیتکرار از زندگی دست یافت؛ و وقتی رفت باغ همچنان غرق تابستان بود و اما پنجره دیگر خیال بسته شدن نداشت.

عباس کیارستمى هویتی دوباره بخشید به نادیدههای ناب از قلم افتاده؛ به راههای بیمقصد و عاشقانههای در پس عاشقانهها، و روایتی از نو رقم زد، بر قصههای تمام و ناتمام و به ایهام هنر آغشته، که گاه در پشت درهای بسته فراموش میشوند؛ چون سایهی درختی که بر روی برف به چرخش زمین محو میشود و برفی که به گرمای خورشید ذوب.

او به ترجمان یگانهى هنرمند از زندگی و بازتاب آن در ثبت اثر باور داشت. باور داشت که اساس کار در تفاوتهاست و وحدت نگرش، امری است ملالآور. او ما را در این فاصلهی میان سیاه و سپید، به درنگی، دگربار بر هرآنچه هست دعوت میکرد. به دیدن و درک و دریافت قصههای مستتر در لایههای پنهان این پهنهی خاکستری.

در هفتاد و نهمین سالگرد زادروز عباس کیارستمى، «چند روزی در میان» شاید بهانهای است، تا در مقام پاسداشت و احترام، هفتاد و نه هنرمند، هریک به بیان و نگاه خویش، روایتی از زندگی را ثبت و در میان قابهایی یکسان به او تقدیم کنند. به او که وقتی آمد آمد، وقتی بود بود، و وقتی رفت بود. 

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
اثر مرتبط یافت نشد.
loading

نمای چیدمان

در حال بارگذاری تصاویر loading
تصویر چیدمان مرتبط یافت نشد.
loading

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد