پیرامون نمایشگاه «اسباب‌کشی یک سه‌گانه» آثار پارسوآ مهتاش در پروژه‌های آران

پیرامون نمایشگاه «اسباب‌کشی یک سه‌گانه» آثار پارسوآ مهتاش در پروژه‌های آران

پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۰

نمایشگاه «اسباب‌کشی، یک سه‌گانه»
پارسوآ مهتاش
پروژه‌های آران
‌ ____
تجربه‌ى زندگى همواره ترکیبى است درهم‌تنیده از مکان (و اُبژه‌هایش) و عواطف انسانی، در بازه‌ى زمان. خانه (به‌مثابه‌ی سوژه و عنصرى هستنده در تجربه‌ى زندگى)، زمانى حقیقت خود را بازمی‌تاباند که تجربه‌ى زیسته مکان-زمان‌مند باشد. ای‌بسا که این خانه، شهر، موطن، سرزمین یا تمثیلى از موقعیتى خاص باشد؛ که البته هرقدر هم تعالى‌اش بخشیم تنها زمانى به حقیقتمى‌رسد که تجربه‌ى زیسته در آن منعکس باشد... (که جز این، صرفاً بخشى از آن است.) گذار از خانه‌اى (موقعیتى) به خانه‌اى (موقعیتى) دیگر - مستقل از شرایط و دلایلش – تناقضى تعلیق‌گونه به‌همراه دارد.

خانه‌ى تازه، از سر فقدان تجربه‌ى زیسته، هنوز هویتی مستقل و حقیقى بازنیافته؛ و خانه‌ى قدیم هم وجودِ عینى ندارد و تنها بخشى ازعواطفِ تجربه‌شده ما را بدان متصل مى‌کند. در این بازه‌ى مکانی – زمانی موقعیتى جدید خلق مى‌شود. اما تجربه‌ى زیسته متوقف نمى‌شود و چیزى دیگر را زندگى مى‌کنیم. چیزى بینابین این دو، هیچ‌کدام‌شان و هر دوى آن‌ها.

اسباب‌کشى، تعریفِ تمثیلىِ این موقعیت است. اسباب‌کشى، موقعیتى تعلیق‌گونه، بین دو مختصات مشخص - و نه حتى شبیه به برزخى بین بهشت و جهنم - بلکه تجربه‌ى مختصاتى ترکیبى از مکان-زمان و عواطف انسانى است. اسباب‌کشى، روایتى‌ است از موقعیتى (در این مختصات) که هر روز زندگى‌اش مى‌کنیم.

📝 بیانیه‌ی نمایشگاه به قلم پارسوآ مهتاش

🏷 این گزارش به سفارش و با حمایت پروژه‌های آران تهیه و تنظیم شده است.

در حال بارگذاری تصاویر loading

مطالب مرتبط

جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد