;

دوست عزیز حواست کجاست؟

نمایشگاه انفرادی نقاشی،

جمعه ۲۵ تیر ۱۴۰۰ تا جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰

هنرمندان نمایشگاه

بیانیه

دوست عزیز حواست کجاست؟
دوست عزیز حواست کجاست ؟! در برابر هجوم تلخیها و برای فرار از روزمرگی چاره چیست ؟ این مجموعه به طور کلی بر محور تخیل فرار شکل گرفت. تخیل فرار به این معنا که تصور و خیالاتم را منجر به تصاویری کنم که در برابر قواعد مرسوم می ایستند.
خیال کردم که چطور به «پا» به عنوان عضوی آشنا، موجودیتی مستقل ببخشم و رهایش کنم تا در کارهایم چارچوب ها را شکسته و آنچه می خواهد را انجام دهد و در جایی که می خواهد باشد؟ پاهای نقاشی ها را به یک نسخه ی جدید از خودم بدل کردم تا با چاشنی خیال بر جبراً در جایی یا در موقعیتی بودن پیروز شوم. از رنگها کمک گرفتم تا هیچ ردی از یأس و دلسردی در این نسخه های تازه ام دیده نشود، دیده نشدن ناامیدی نه به معنی سرپوشی رنگین بر حضور آن که در واقع موجودیت یأس از کارها ساقط است و این شاید از معجزات رنگ باشد. گاهی چنان در این خیالات و سفرهای ذهنی غرق شدم که در نهایت مثل یک فرمانده باید این همه نسخه از خودم را اداره می کردم! فرمانده ای در مسیر امیدوار کننده و بی قاعده ی خیال.

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
۱۴۰۰ | میییین
۱۴۰۰ | میییین
۱۴۰۰ | میییین
۱۴۰۰ | میییین
۱۴۰۰ | میییین
۱۴۰۰ | میییین
۱۴۰۰ | میییین
۱۴۰۰ | میییین
loading

نمای چیدمان

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد