;
گرامی‌داشت
روز پایانی

گرامی‌داشت

نمایشگاه انفرادی

جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳ تا جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳

هنرمندان نمایشگاه

بیانیه

نمایش اخیر شامل پنج مجموعه است که هر کدام مسیری منحصر به فرد در یادآوری محسوب می شوند. «گیاهان» «گیاه شرقی»، «پژواک»، «خودنگاره و گرامی داشت هر یک ردی از خاطرات کودکی و محیط خانگی را جست وجو می کنند. همچون مرور خاطره ها پیوستگی بین این مجموعه ها در اثر مخدوش ماندن رد بعضی از لحظه ها و حلقه های ارتباطی به وجود میآید بعضی از نقاشیها با نگاه به لحظه های حال شکل گرفته اند و از هر آن چه در دسترس بوده الهام پذیرفته اند و برخی دیگر در یاد لحظاتی به وجود آمده اند که از دست رفته اند. در هم تنیدگی مجموعه ها حاصل دفعات و دوره های متفاوتی است که بسیاری از نقاشیها بازدید و بازبینی شده اند. آنها در کنار هم چشم اندازی از به خاطر سپردن به یاد آوردن و گرامی داشتن لحظه ها و سالها و یادها ارائه می دهند.

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
جوهر روی کاغذ | نازنین اعوانی
جوهر روی کاغذ | نازنین اعوانی
جوهر روی کاغذ | نازنین اعوانی
جوهر روی کاغذ | نازنین اعوانی
جوهر روی کاغذ | نازنین اعوانی
loading

نمای چیدمان

در حال بارگذاری تصاویر loading
تصویر چیدمان مرتبط یافت نشد.
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد