موزه هنرهای معاصر تهران
گالری اُ
گالری شیرین
گالری هما
گالری اعتماد ۱
گالری ایرانشهر
بنیاد پژمان کارخانه آرگو
گالری طراحان آزاد
گالری +٢
گالری آ
گالری ثالث
گالری سو
گالری گلستان
پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱
گالری آرتیبیشن
نگارخانه نگر
گالری اُ (طبقه ۲)
نگارخانه آریا
نگارخانه هور
گالری خانه هنرمندان ایران
گالری باوان
گالری والی
گالری محسن‌ (منفی یک)
گالری کاما
گالری ویستا
گالری اعتماد ۲
گالری خاک
گالری نگاه
گالری شلمان
گالری هفت ثمر
گالری دنا
گالری مدار موازی
گالری نیان
گالری عصر
نگارخانه سهراب
نگارخانه احسان
گالری سو (طبقه دو)
گالری جاوید
گالری محسن (پاسیو)
گالری ریشه۲۹
نگارخانه گل‌های داودی
گالری زرنا
گالری اِو
نگارخانه نقش‌جهان
جامعه هنری دیهیم
گالری ژینوس
گالری خانه هنرمندان ایران پاییز
گالری هنر یک (فرهنگسرای ارسباران)
گالری اِچ
گالری سو (طبقه سوم)
فضای کافه گالری ریشه ۲۹
گالری دیدار
گالری یافته
گالری آریانا+
بنیاد یاسی
گالری دیدار-بازار
گالریدوشنبه۰۶تیرسه شنبه۰۷تیرچهارشنبه۰۸تیرپنجشنبه۰۹تیرجمعه۱۰تیرشنبه۱۱تیريكشنبه۱۲تیردوشنبه۱۳تیرسه شنبه۱۴تیرچهارشنبه۱۵تیرپنجشنبه۱۶تیرجمعه۱۷تیرشنبه۱۸تیر
موزه هنرهای معاصر تهرانمینی مالیسم و کانسپچوال آرت
نمایشگاه گروهی/ موزه هنرهای معاصر تهران
گالری اُیادی از برگ‌های فروریخته
نمایشگاه انفرادی نقاشی/ بویه سادات‎نیا/ گالری اُ
گالری شیرینبال می‌شود این دست
نمایشگاه انفرادی نقاشی/ خلیل سمائی جابلو/ گالری شیرین
گالری هماو او هم لبخند زد
نمایشگاه انفرادی منیر زنده/ گالری هما
گالری اعتماد ۱ملعبه‌ای برای لیلیت
نمایشگاه انفرادی حمزه فرهادی/ گالری اعتماد ۱
گالری ایرانشهرمجسمه‌های مهدی شیراحمدی
نمایشگاه انفرادی حجم/ مهدی شیراحمدی/ گالری ایرانشهر
بنیاد پژمان کارخانه آرگوحقیقت نه یک رویا، که رویاهاست
نمایشگاه انفرادی روبرتو ویلا/ بنیاد پژمان کارخانه آرگو
گالری طراحان آزادشب/توافق
نمایشگاه انفرادی امین طهرانی/ گالری طراحان آزاد
گالری +٢تئاتر زندگی
نمایشگاه انفرادی بهاره نوابی/ گالری +٢
گالری آگسیخته
نمایشگاه انفرادی نجمه امینی/ گالری آ
گالری ثالثشاعر خط‌ها
نمایشگاه انفرادی کامبیز درم‌بخش/ گالری ثالث
گالری سوباغ فراموشی
نمایشگاه انفرادی ونوشه کاظمیان/ گالری سو
گالری گلستانشاید انسان
نمایشگاه انفرادی نقاشی/ مسعود احمدی/ گالری گلستان
پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱آثار داود امدادیان
نمایشگاه انفرادی داوود امدادیان/ پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱
گالری آرتیبیشنکلکسیونر/هنر مدرن
نمایشگاه گروهی حجم، نقاشی‌خط/ گالری آرتیبیشن
نگارخانه نگرپیوسته گسستن
نمایشگاه انفرادی مانیا جلالی فراهانی/ نگارخانه نگر
گالری اُ (طبقه ۲)ت-ه-ر-ا-ن
نمایشگاه انفرادی عکس/ فاطمه خواجه نوری/ گالری اُ (طبقه ۲)
نگارخانه آریابازخوانی هنر مدرن ایران/۵
نمایشگاه انفرادی غلامحسین نامی/ نگارخانه آریا
نگارخانه هورنقاشی‌های فرشید ملکی
نمایشگاه انفرادی نقاشی/ فرشید ملکی/ نگارخانه هور
گالری خانه هنرمندان ایرانقصه‌های خوب برای بچه‌های خوب
نمایشگاه انفرادی تصویرسازی/ مهدی آذریزدی/ گالری خانه هنرمندان ایران
گالری باوانکتمان
نمایشگاه انفرادی امید مهدی‌زاده/ گالری باوان
گالری والیچهارگاه
نمایشگاه انفرادی مونا آقابابایی/ گالری والی
گالری محسن‌ (منفی یک)ادراک پریشی
نمایشگاه انفرادی علی فی/ گالری محسن‌ (منفی یک)
گالری کاماشعر صامت
نمایشگاه انفرادی مرسده لسانی/ گالری کاما
گالری ویستادر چند سانتی‌متری منظره
نمایشگاه گروهی/ گالری ویستا
گالری اعتماد ۲سوار بر رنگین کمان
نمایشگاه انفرادی نگار قیامت/ گالری اعتماد ۲
گالری خاکConflictus
نمایشگاه انفرادی حجم/ مسعود اخوان‌جم/ گالری خاک
گالری نگاهدر ۳ بعد
نمایشگاه گروهی حجم/ گالری نگاه
گالری شلمانشیدایی وایو
نمایشگاه انفرادی نقاشی/ یلدا فخیمی/ گالری شلمان
گالری هفت ثمرهشتمین نمایشگاه دوستداران هفت ثمر
نمایشگاه انفرادی/ گالری هفت ثمر
گالری دناچهره به چهره
نمایشگاه انفرادی علی خسروی/ گالری دنا
گالری مدار موازیدیوانه
نمایشگاه انفرادی علی‌اکبر صادقی/ گالری مدار موازی
گالری نیاننمایش دوم
نمایشگاه انفرادی امیرحسین دزفولی/ گالری نیان
گالری عصردر آستانه
نمایشگاه انفرادی مهتا معینی/ گالری عصر
نگارخانه سهرابدیوان یزدان
نمایشگاه انفرادی یزدان سعدی/ نگارخانه سهراب
نگارخانه احسانآرزو
نمایشگاه گروهی/ نگارخانه احسان
گالری سو (طبقه دو)شهرهای ناپیدا
نمایشگاه انفرادی اشکان بهجو/ گالری سو (طبقه دو)
گالری جاویداثر انگشت
نمایشگاه انفرادی افسانه پرچکانی/ گالری جاوید
گالری محسن (پاسیو)دری که از آن باز نخواهی گشت
نمایشگاه انفرادی چیدمان/ یلدا اسکندری/ گالری محسن (پاسیو)
گالری ریشه۲۹نقش بر آب
نمایشگاه انفرادی فیلم/ویدئو/ نیکناز میرقلمی/ گالری ریشه۲۹
نگارخانه گل‌های داودیهورتاش
نمایشگاه گروهی/ نگارخانه گل‌های داودی
گالری زرنانگرش
نمایشگاه گروهی/ گالری زرنا
گالری اِواستیصال
نمایشگاه انفرادی حسین مولویان/ گالری اِو
نگارخانه نقش‌جهانبیا تا مرا پیدا کنی
نمایشگاه گروهی نقاشی/ نگارخانه نقش‌جهان
جامعه هنری دیهیممنظومه خسوف
نمایشگاه گروهی داوود بیات، زاها بیات/ جامعه هنری دیهیم
گالری ژینوسرهایی
نمایشگاه گروهی/ گالری ژینوس
گالری خانه هنرمندان ایران پاییزبی‌سر و بی‌صدا
نمایشگاه انفرادی صبا سرور/ گالری خانه هنرمندان ایران پاییز
گالری هنر یک (فرهنگسرای ارسباران)شکفتن
نمایشگاه انفرادی نقاشی/ الهه نورانی/ گالری هنر یک (فرهنگسرای ارسباران)
گالری اِچپیوستگی
نمایشگاه گروهی/ گالری اِچ
گالری سو (طبقه سوم)فرار
نمایشگاه انفرادی امیرعلی شیرزاد/ گالری سو (طبقه سوم)
فضای کافه گالری ریشه ۲۹نقاش در بهشت حضور ندارد
نمایشگاه انفرادی نیلوفر محمدی‌فر/ فضای کافه گالری ریشه ۲۹
گالری دیدارخانه‌ی من
نمایشگاه گروهی/ گالری دیدار
گالری یافتهمُ خاطره
نمایشگاه انفرادی عکس، چیدمان/ سعید فلاح‌فر/ گالری یافته
گالری آریانا+کادر
نمایشگاه انفرادی سحر مسلمیان/ گالری آریانا+
بنیاد یاسیاز دامنه‌های البرز تا قله‌های آلپ
نمایشگاه گروهی/ بنیاد یاسی
گالری دیدار-بازارP2.8288.2.17
نمایشگاه گروهی سجاد حمیدیان، عاطفه نام‌آور/ گالری دیدار-بازار

آخرین آثار

در حال بارگذاری آثار
نمایش بیشتر
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد