موزه هنرهای معاصر تهران
گالری اُ
گالری شیرین
گالری هما
گالری اعتماد ۱
بنیاد پژمان کارخانه آرگو
گالری طراحان آزاد
پروژه‌های آران
تالار این/جا
گالری +٢
گالری زیرزمین دستان
گالری آ
گالری ثالث
گالری سو
پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱
گالری گلستان
نگارخانه نگر
گالری اُ (طبقه ۲)
گالری آرتیبیشن
گالری والی
نگارخانه آریا
نگارخانه هور
گالری باوان
گالری ایوان
گالری کاما
گالری اعتماد ۲
گالری خاک
گالری مژده
گالری نگاه
گالری هفت ثمر
گالری شلمان
گالری نیان
گالری فرهنگسرای نیاوران
گالری شریف
گالری مدار موازی
گالری همه
نگارخانه سهراب
گالری سو (طبقه دو)
گالری محسن (پاسیو)
گالری ریشه۲۹
نگارخانه گل‌های داودی
نگارخانه انتظامی
گالری زرنا
گالری با
نگارخانه نقش‌جهان
گالری ایوان ۲
گالری خانه هنرمندان ایران پاییز
نگارخانه کهفی
گالری هنر یک (فرهنگسرای ارسباران)
گالری سو (طبقه سوم)
فضای کافه گالری ریشه ۲۹
گالری گویه
گالری یافته
گالری بهارین
گالری آریانا+
گالریسه شنبه۳۱خردادچهارشنبه۰۱تیرپنجشنبه۰۲تیرجمعه۰۳تیرشنبه۰۴تیريكشنبه۰۵تیردوشنبه۰۶تیرسه شنبه۰۷تیرچهارشنبه۰۸تیرپنجشنبه۰۹تیرجمعه۱۰تیرشنبه۱۱تیريكشنبه۱۲تیر
موزه هنرهای معاصر تهرانمینی مالیسم و کانسپچوال آرت
نمایشگاه گروهی/ موزه هنرهای معاصر تهران
گالری اُ‎تصویر-ساخته‌ها
نمایشگاه انفرادی نقاشی، چیدمان/ علی وزیری/ گالری اُ
گالری شیرینبال می‌شود این دست
نمایشگاه انفرادی نقاشی/ خلیل سمائی جابلو/ گالری شیرین
گالری هماو او هم لبخند زد
نمایشگاه انفرادی منیر زنده/ گالری هما
گالری اعتماد ۱ملعبه‌ای برای لیلیت
نمایشگاه انفرادی حمزه فرهادی/ گالری اعتماد ۱
بنیاد پژمان کارخانه آرگوحقیقت نه یک رویا، که رویاهاست
نمایشگاه انفرادی روبرتو ویلا/ بنیاد پژمان کارخانه آرگو
گالری طراحان آزادجنگ و چنگ
نمایشگاه گروهی احمد رفیع، کارین هورلر/ گالری طراحان آزاد
پروژه‌های آراندیالکتیک پوسیدگی
نمایشگاه انفرادی مریم فرزادیان/ پروژه‌های آران
تالار این/جاآنجا
نمایشگاه انفرادی علی اکبر جهانگرد/ تالار این/جا
گالری +٢تئاتر زندگی
نمایشگاه انفرادی بهاره نوابی/ گالری +٢
گالری زیرزمین دستانبازمانده روز
نمایشگاه انفرادی سینا شیری/ گالری زیرزمین دستان
گالری آگسیخته
نمایشگاه انفرادی نجمه امینی/ گالری آ
گالری ثالثشاعر خط‌ها
نمایشگاه انفرادی کامبیز درم‌بخش/ گالری ثالث
گالری سوباغ فراموشی
نمایشگاه انفرادی ونوشه کاظمیان/ گالری سو
پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱آثار داود امدادیان
نمایشگاه انفرادی داوود امدادیان/ پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱
گالری گلستانآثار شیوا سیدی
نمایشگاه انفرادی طراحی ، زیورآلات/ شیوا سیدی/ گالری گلستان
نگارخانه نگربرای نشنیده شدن
نمایشگاه انفرادی ستاره بهبهانی/ نگارخانه نگر
گالری اُ (طبقه ۲)بی‌برگی
نمایشگاه انفرادی نقاشی/ آوین فرهادی/ گالری اُ (طبقه ۲)
گالری آرتیبیشنکلکسیونر/هنر مدرن
نمایشگاه گروهی حجم، نقاشی‌خط/ گالری آرتیبیشن
گالری والیچهارگاه
نمایشگاه گروهی پرگل عینالو، بابک کاظمی/ گالری والی
نگارخانه آریابازخوانی هنر مدرن ایران/۵
نمایشگاه انفرادی غلامحسین نامی/ نگارخانه آریا
نگارخانه هورنقاشی‌های فرشید ملکی
نمایشگاه انفرادی نقاشی/ فرشید ملکی/ نگارخانه هور
گالری باوانکتمان
نمایشگاه انفرادی امید مهدی‌زاده/ گالری باوان
گالری ایوانپارادوکس، حیات یک وقفه
نمایشگاه انفرادی نقاشی/ لیلا فتحی/ گالری ایوان
گالری کاماشعر صامت
نمایشگاه انفرادی مرسده لسانی/ گالری کاما
گالری اعتماد ۲سوار بر رنگین کمان
نمایشگاه انفرادی نگار قیامت/ گالری اعتماد ۲
گالری خاکConflictus
نمایشگاه انفرادی حجم/ مسعود اخوان‌جم/ گالری خاک
گالری مژدهاکنون، خیلی دور است
نمایشگاه انفرادی نقاشی/ کامبیز خدابنده‌شهرکی/ گالری مژده
گالری نگاهدر ۳ بعد
نمایشگاه گروهی حجم/ گالری نگاه
گالری هفت ثمرهشتمین نمایشگاه دوستداران هفت ثمر
نمایشگاه انفرادی/ گالری هفت ثمر
گالری شلماننقطه تا خط
نمایشگاه گروهی نقاشی‌خط/ گالری شلمان
گالری نیاننمایش دوم
نمایشگاه انفرادی امیرحسین دزفولی/ گالری نیان
گالری فرهنگسرای نیاورانهندسه نگار
نمایشگاه گروهی نقاشی، حجم/ گالری فرهنگسرای نیاوران
گالری شریفسه‌گانه/ شماره هفت
نمایشگاه گروهی/ گالری شریف
گالری مدار موازیدیوانه
نمایشگاه انفرادی علی‌اکبر صادقی/ گالری مدار موازی
گالری همههنر و تعامل
نمایشگاه گروهی/ گالری همه
نگارخانه سهرابدیوان یزدان
نمایشگاه انفرادی یزدان سعدی/ نگارخانه سهراب
گالری سو (طبقه دو)شهرهای ناپیدا
نمایشگاه انفرادی اشکان بهجو/ گالری سو (طبقه دو)
گالری محسن (پاسیو)دری که از آن باز نخواهی گشت
نمایشگاه انفرادی چیدمان/ یلدا اسکندری/ گالری محسن (پاسیو)
گالری ریشه۲۹نقش بر آب
نمایشگاه انفرادی فیلم/ویدئو/ نیکناز میرقلمی/ گالری ریشه۲۹
نگارخانه گل‌های داودیاز طهرون تا تهران
نمایشگاه انفرادی یپرم آواکیان/ نگارخانه گل‌های داودی
نگارخانه انتظامیشاهنامه نقش و صورت
نمایشگاه انفرادی پریسا شفیعی/ نگارخانه انتظامی
گالری زرناطبیعت
نمایشگاه گروهی نقاشی/ گالری زرنا
گالری بانقش پرداز
نمایشگاه گروهی نقاشی/ گالری با
نگارخانه نقش‌جهاناز گذشته تا حال
نمایشگاه انفرادی نقاشی/ ناهید سامانیان/ نگارخانه نقش‌جهان
گالری ایوان ۲در جست و جوی رویا
نمایشگاه انفرادی نقاشی، چیدمان/ اورانوس افشاریان/ گالری ایوان ۲
گالری خانه هنرمندان ایران پاییزتجربه‌های آب و رنگ
نمایشگاه انفرادی هومن جعفر کرمانی/ گالری خانه هنرمندان ایران پاییز
نگارخانه کهفیتمرین و ترانه
نمایشگاه انفرادی نقاشی‌خط/ پونه دیزجیان/ نگارخانه کهفی
گالری هنر یک (فرهنگسرای ارسباران)مندیل
نمایشگاه انفرادی ساقی شاملو/ گالری هنر یک (فرهنگسرای ارسباران)
گالری سو (طبقه سوم)فرار
نمایشگاه انفرادی امیرعلی شیرزاد/ گالری سو (طبقه سوم)
فضای کافه گالری ریشه ۲۹نقاش در بهشت حضور ندارد
نمایشگاه انفرادی نیلوفر محمدی‌فر/ فضای کافه گالری ریشه ۲۹
گالری گویهمن در تاریکی، تاریکی در من
نمایشگاه انفرادی نقاشی/ آتش شاه کرمی/ گالری گویه
گالری یافتهمُ خاطره
نمایشگاه انفرادی عکس، چیدمان/ سعید فلاح‌فر/ گالری یافته
گالری بهارینتیرداد
نمایشگاه گروهی/ گالری بهارین
گالری آریانا+کادر
نمایشگاه انفرادی سحر مسلمیان/ گالری آریانا+

آخرین آثار

در حال بارگذاری آثار
نمایش بیشتر
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد